STRATEEGILINE KOOSTÖÖ

 

Selle meetme eesmärgiks on suurendada noorsootöö kvaliteeti ning mitteformaalset õpet noortele Euroopas. Meede toetab innovaatiliste lahenduste ning kogemuste vahetamist. Meetme raames toetatakse ka koostööprojektidega seotud õpirändeid.

Rohkem infot meetme kohta leiab programmi kodulehelt