Täiendusõpe

 

Pakume erineva mahu ja kestuse, asupaiga ning vormiga taseme tõstmise võimalusi looduserialadel.

 

 

Meie kursused on suunatud inimestele kõigil karjääriastmetel. Teil võib olla huvi:

¤ Leida töö

¤ Tõusta ametiredelil

¤ Muuta eriala

¤ Alustada oma ettevõtet

¤ Testida end kutseeksamil

¤ Õppida juurde erialaseid oskusi ja teadmisi

 

AVATUD REGISTREERUMISEGA KOOLITUSED

Koolituste nimekiri ja teemad on koostatud ning huvilisel on vaja end vaid registreerida.

Koolituste nimekiri.

 

TÄIENDUSÕPPIJALE AVATUD TASEMEÕPPE MOODULID

Õppeainete grupid on koostatud kooli poolt tasemeõppele. Huvilisel on võimalik lisanduda ainetele, kus on vabu kohti.

Näiteks pakub huvi istutusalade rajamine ja hooldamine, mis toimub maastikuehitaja tasemeõppes kaugõppijatele.

Lisainfo www.luua.ee- > õpilane - > õppekavad

 

INDIVIDUAALÕPPE PROGRAMMID

Koolituse sisu ja vormi määrab ära koolituse tellija.  Koostöös täiendusõppe osakonnaga luuakse individuaalne koolitusplaan, mis võtab arvesse eelnevate töö- ja õpingukogemusi.

Näiteks soovib seni maaparandustöid teinud inimene ümberspetsialiseeruda harvesterijuhiks.

Lisainfo täiendusõppe osakonnast.

 

TELLIMUSKOOLITUSED

Koolituste sisu ja vormi määrab ära koolituse tellija. Näiteks tellib puukooli ettevõte töötajatele erialase soome keele kursuse ja metsataimede istutamise koolituse.

Nimekiri senitellitud koolitustest.

 

KUTSEEKSAMID

Luua MK on partnerina erialaliitudele eksamikeskuseks töömaailma kutsetunnistuste vastavusele hindamiseks.

Näiteks soovib 10 aastat metsas töötanud raietööline sooritada kutseeksami, et tõendada Raietööline, tase 3 kompetentside olemasolu. 

Kutseeksamitest lähemalt.