Tellimuskoolitused

Koolituste sisu ja vormi määrab ära koolituse tellija.

Näiteks tellib puukooli ettevõte töötajatele erialase soome keele kursuse ja metsataimede istutamise koolituse.

 

Mõned näited valdkonniti senitellitud koolitustest:

 
METSANDUS
 
Arboristi kutseeksamiks ettevalmistav kursus
Erametsa majandamine
Forvarderioperaatori 4. taseme kutseeksamiks ettevalmistav kursus
Haljasala dendroloogiline inventeerimine
Harvesterioperaatori 4. taseme kutseeksamiks ettevalmistav kursus
Hooldusraied
Kasvava metsa mahu hindamine ja ümarmetsamaterjalide mõõtmine
Koprajahi õppepäev
Jõulupuude kasvatamine
Metsa uuendamine
Metsahindamine
Noorendike hooldamine
Ohtlike puude langetamine
Okas- ja lehtpuulankidelt puidu väljatuleku hindamine ja optimaalne järkamine
Raied eritingimustes
Raietöölise 3. taseme kutseeksamiks ettevalmistav koolitus
Säästlik metsakasvatus
Tüvede optimaalne järkamine
Ulukikahjustuste vältimine metsanduslike ja jahinduslike võtetega
Valgustusraie
Ümarmetsamaterjalide kvaliteedi hindamine
Metsamajandamist lihtsustavad tarkvaralahendused
Metsa uuendamine ja metsakultuuride hooldamine
Metsa haldamise koolitus
Metsakultuuride hooldamine  (spetsialiseerumisega raietöödele)
Metsakasvatuskursus metsamasinate juhtidele
Metsapuuliikide ja ümarsortimentide tundmine
 
AIANDUS
 
Aia väikevormide ehitamine
Aiaplaani koostamine
Ettevalmistuskursus maastikuehitaja 2. taseme kutseeksamiks
Haljasalade hooldamine
Hauaplatsi kujundamine ja haljastamine
Heistri istutamine
Hekid – liigid, istutamine, hooldamine
Modernse kiviktaimla rajamine
Piirdeaedade ehitamine
Taimekaitsekoolitus taimekaitsetöötaja tunnistuse taotlemiseks või pikendamiseks
Taimekaitsekoolitus taimekaitsevahendite turustajatele
Turbaaia rajamine
Väikeaedade kujundamine ja rajamine
Õunapuude lõikamine
Kivisillutise paigaldamine haljasaladele
Haljastusprojekti koostamine AutoCadis
Lilleseadja-florist ettevõtluse alused ja toote väljatöötamine

 

LOODUSTURISM

Eesti kalad
Eesti lülijalgsed
Eesti taimed
Eesti taimekooslused
Imetajate õppepäev
Limuste õppepäev
Lindude õpe; lindude määramine laulu järgi
Loodusturismitoote väljatöötamine
Puude ja põõsaste määramine
Samblike õppepäev
Sammalde õppepäev
Seente õppepäev
Matkajuhi algkursus