Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe on kutseõppe tasemeõppe vorm

kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem, moodustades vähemalt 2/3 õppe mahust.

Loe lisaks SIIT!

Õpe toimub kutseõppe kooli õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas juhendaja käe all ettevõttepoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö õppeasutuses. Õpipoisiõpet reguleerib haridus- ja teadusministri määrus Töökohapõhise õppe rakendamise kord.

Lisainfo: vastuvott@luua.ee