Tule taotle Toomas Ehrpaisi nimelist stipendiumi!

Toomas Ehrpaisi nimelise stipendiumi konkursiteade

 

Stipendiumi (statuut) väljaandmisega peetakse meeles Luua Metsanduskooli vilistlast, teenekat metsameest ja aktiivset ühiskondliku tegevuse eestvedajat Toomas Ehrpaisi.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Luua Metsanduskool (MK) sõlmisid                   23. augustil 2008 koostöölepingu, mille eesmärgiks on populariseerida metsandusega seotud erialasid ning tõsta nendel erialadel õppivate õpilaste motivatsiooni. Eesmärgi täitmiseks on RMK metsandusvaldkonna päevase õppevormi õpilasele välja pannud stipendiumi, mille suurus on 1917 eurot.

Stipendiumitaotlusi on võimalik õppeaastaks 2018/2019  esitada  4.–21. septembrini. Selleks tuleb täita vastav taotlusvorm (statuudi lisa 1) ning esitada see koos nõutud dokumentidega kooli kantseleisse.

Konkursi komisjoni koosolek toimub septembri viimasel nädalal, komisjoni  koosseis on järgmine:

esimees – Tavo Uuetalu, RMK juhatuse liige

liikmed – Taavi Ehrpais, perekonna liige

                    Luua MK õpetajaskonna esindaja

                    Luua MK juhtkonna esindaja,

                    Luua MK direktor

                    Luua MK õpilasesinduse liige

Varasemad stipendiaadid:

2008/2009  –  Rivo Fomotškin

2009/2010  –  Marek Kangur

2010/2011 –  Annes Välk

2011/2012 –  Andi Noot

2012/2013 –  Karl-Raigo Pikhof

2013/2014 – Kairi Laak-Randoja

2015/2016 – Karlis Kevvai

2016/2017 - Marti Meier

2017/18 - Aleksander Palu