Juhtimine

Juhtimine

Nimi Ametikoht Telefoni number Eriala E-posti aadress
Haana Zuba-Reinsalu direktor +372 776 2112; +372 511 5399 haana@luua.ee
Näitan: 1 tulemust.

Kantselei

Kantselei

Nimi Ametikoht Telefoni number Eriala E-posti aadress
Ester Kliiman juhiabi-personalispetsialist +372 77 62 111; +372 501 4213 info@luua.ee
Näitan: 1 tulemust.

Õppeosakond

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
meisterõpetaja Aino Mölder 513 8687 puuliigid, puittaimed, puittaimede agrotehnika, puuhoolduse alused
õpetaja Lys Lepiksoo maastikuehitus, joonestamise alused ja joonistamine, projekteerimine, väikevormid haljasaladel, sillutiste paigaldamine ja hooldamine, maastikuehitus ja hooldamine
vanemõpetaja Ülle Käärik puiduteadus, metsauuendamine, puiduõpetus, metsapuuliigid, taimlamajandus, metsanduse alused
instruktor Otto Klaos 372 520 4341 kokkuveotööd, forvarderite tehnohooldus ja remont, forvarderioperaatori praktika
õpetaja Maria Jürisson taimeseade, istutusalade rajamine ja hooldamine
meisterõpetaja Veiko Belials metsanduslikud õigusaktid , metsakasvatuse alused, tööseadusandlus, töötervishoid ja tööõigus, töökeskkonna ohutus ja tööõigus, äri- ja tööõiguse alused, töötervishoiu- ja tööohutuse alused, karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
raamatukoguhoidja Aile Sessman +372 776 2118
huvijuht Liia Koorts +372 776 2125 ; +372 5348 0761
õpetaja Marika Murka +372 776 2123 geograafia, ühiskonnaõpetus
õppekorralduse spetsialist Elle Belials +372 776 2121
vanemõpetaja Erle Tüür 5184181 metsakaitse, metsa- ja puidukaitse, metsa- ja puidukahjustused, sissejuhatus erialasse, metsatüpoloogia ja puhkemetsandus, metsatüpoloogia alused
õpetaja Heido Pärtel füüsika, matemaatika
meisterõpetaja, haridustehnoloog Riina Tralla arvutiõpetus, informaatika
vanemõpetaja Lauri Toim 527 1057 metsatakseerimine, metsahindamise alused, loodusrajad, lankide eraldamine, GPS-navigeerimine, mõõdistamine, metsakorraldus, metsanduse alused, metsanduslikud infosüsteemid
vanemõpetaja Kaido Saar hooldusvajaduse hindamine ja hooldus, noorendike hooldus, metsakultuuride hooldamine, valgustusraied, metsakasvatus, raietöö alused
meisterõpetaja Tõnu Reinsalu metsauuenduse hindamine, hooldusraied, uuendusraied, sanitaarraied, praktiline metsakasvatus, noorendike hooldus, metsakultuuride hooldamine, valgustusraied, harvendusraied, raietöö alused
vanemõpetaja Katrin Puskar haljasalade hooldus ja puukirurgia, puukirurgia, haljasalade hooldus (sh viljapuude hoolduslõikus), viljapuude hoolduslõikuse komplekspraktika, viljapuude ja marjapõõsaste hooldus, puukoolipraktika, puude istutamine ja järelhooldus, istutusalade rajamine ja hooldamine, muru rajamine ja hooldamine
õpetaja Dimitri Randoja metsakasvatus
õpetaja Sulev Tooming raietöö alused, metsakasvatus, uuendusraiete praktilised tööd
õpetaja Hannes Tilk erialane seadusandlus, väikevormide ehitamine, ehitusõpetus, maastikuehitus ja hooldamine, AutoCad, haljastusprojekti esitlemine, arhitektuursete väikevormide projekteerimine, joonestamise alused ja joonistamine, müüride ehitamine ja hooldamine
instruktor Talis Klaos +372 5348 2075 harvesterite ehitus, harvesterite tehnohooldus, masinraietööd, masinraie algpraktika, metsamasinate juhtimine ja seadmistamine, lõikepea ja mõõtmisautomaatika kasutamine, hooldus- ja uuendusraiete praktilised tööd
õpetaja Aldo Reisberg jalgrattamatkamine, suusamatkad, kehaline kasvatus, orienteerumine, üldtreening, sotsiaalained
vanemõpetaja Einar Must raietöö alused, jahindus, köietehnika alused, raied eritingimustes, hooldusvajaduse hindamine ja hooldus, puuhoolduse eritööd, metsakasvatus, uuendusraiete praktilised tööd
vanemõpetaja Reet Ainsoo inglise keel
õpetaja Ole Hütt metsakultuuride hooldamine, praktiline metsakasvatus, noorendike hooldus, valgustusraied, sanitaarraied, harvendusraied, raietöö alused, metsakasvatus
kursusejuhendaja Merle Haossar 508 2669
vanemõpetaja Kaja Sander majanduse alused, turunduse alused, majandusarvestus, majandusteooria/ettevõtlus, turismiettevõtluse alused ja majandusarvestus, turismiturundus, ettevõtluse alused, raamatupidamine, äriplaani koostamine
õpetaja Tenek Mäekivi
õpetaja Janno Traks
vanemõpetaja Evelin Saarva taimekooslused, süstemaatika alused, projektijuhtimine, metsabotaanika ja dendrofüsioloogia, metsanduse alused
praktikakoordinaator Meelis Kall +372 506 0823
õppekorralduse spetsialist Piret Mikko +372 776 2126
praktikakoordinaator Marko Loogus +372 5309 4019
instruktor (lapsehoolduspuhkusel) Allan Seim +372 5304 5806 harvesterite ehitus, harvesterite tehnohooldus, masinraietööd, masinraie algõpe, hooldus- ja uuendusraiete praktilised tööd
instruktor Peeter Lips
õpetaja Kati Bachman haljasalade hooldus (sh viljapuude lõikus), puittaimede agrotehnika, viljapuude ja marjapõõsaste hooldus, istutusalade rajamine ja hooldamine, muru rajamine ja hooldamine, maaviljelus, taimekaitse koos väetamisõpetusega, puukoolipraktika, taimekaitse
õpetaja Ene Saarik eesti keel ja kirjandus
tugispetsialist Janika Laurikainen +372 5623 0554
külalislektor Ene Luik-Mudist
külalislektor Margit Alliksaar
CSV

Täiendusõppe osakond

Nimi Ametikoht Telefoni number Eriala E-posti aadress
Katri Ahtijäinen Turundusspetsialist 776 2115; +372 5919 9881 Katri.Ahtijainen@luua.ee
Kerli Hansing Täiendusõppeosakonna assistent 776 2115 Kerli.Hansing@luua.ee
Toomas Kelt kommunikatsioonispetsialist +372 507 2816 toomas.kelt@luua.ee
Juta Lipmeister projektijuht +372 5373 2323 lapsehoolduspuhkusel juta.lipmeister@luua.ee
Pille Ligi täiendusõppeosakonna juhataja +372 5770 5674 pille.ligi@luua.ee
Katrin Seglins koolitusspetsialist +372 525 4004; +776 2115 katrin.seglinsh@luua.ee
Näitan: 6 tulemust.
of 1
The selected list no longer exists.

Praktikaosakond

Näitan: 14 tulemust.
of 1
Nimi Ametikoht Telefoni number Eriala E-posti aadress
Peeter Lips instruktor peeter.lips@luua.ee
Allan Seim instruktor +3725304 5806 (lapsehoolduspuhkusel) allan@luua.ee
Talis Klaos instruktor +372 5348 2075 talis@luua.ee
Otto Klaos instruktor +372 520 4341 otto@luua.ee
Marko Loogus aianduse valdkonna koordinaator +372 5309 4019 praktikakoordinaator Marko.Loogus@luua.ee
Meelis Kall metsanduse valdkonna koordinaator +372 506 0823 praktikakoordinaator Meelis.Kall@luua.ee
Allan Hiiesalu majahoidja
Kalju Mäe majahoidja
Dimitri Randoja metsnik-praktikajuhendaja Dimitri.Randoja@luua.ee
Toomas Kiting raietööline info@luua.ee
Kai Saar aednik-praktikajuhendaja kai@luua.ee
Neeme Murka aednik-praktikajuhendaja +372 507 6971 neeme@luua.ee
Jüri Puusepp metsnik +372 511 0578 jyri@luua.ee
Peep Arold metsaülem +372 776 2116 , +372 515 8372 praktikaosakonna juhataja peep@luua.ee
Näitan: 14 tulemust.
of 1

Õpet toetavad üksused

Näitan: 1-20
of 2
Nimi Ametikoht Telefoni number Eriala E-posti aadress
Maili Vaiksaar kokk 776 2128 maili.vaiksaar@luua.ee
Oliver Mällo haldusosakonna meister +372 5199 2961 oliver.mallo@luua.ee
Merle Eller osakonnajuhataja +372 5198 5070 õpilaskodu juhataja merle.eller@luua.ee
Tiina Kokk õpilaskodu korrapidaja Tiina.Kokk@luua.ee
Silvi Maidla õpilaskodu korrapidaja silvi.maidla@luua.ee
Riina Jõesaar õpilaskodu korrapidaja Riina.Joesaar@luua.ee
Õie Ivask õpilaskodu korrapidaja oie@luua.ee
Merle Aus puhastusteenindaja
Silvi Sulp puhastusteenindaja
Ilme Loorits finantsjuhi abi +372 62 114 ilme@luua.ee
Anneli Susi Persidski osakonnajuhataja +372 776 2113; + 372 508 4530 finantsjuht anneli@luua.ee
Virge Teppo abikokk
Riina Selgis klienditeenindaja
Sirgit Kastepõld klienditeenindaja söökla abitööline
Karmela Seemann klienditeenindaja
Tatjana Mällo söökla juhataja +372 776 2128; +372 5300 2963 tatjana@luua.ee
Arved Seemann katlakütja
Neeme Albri katlakütja
Peet Koolmeister katlakütja
Indrek Dsilna katlakütja
Näitan: 1-20
of 2