OOTAME OMA MEESKONNAGA LIITUMA...

 

Maastikuehituseõppe koordinaatorit,

kelle töö eesmärgiks on kooli ühe õppe valdkonna - maastikuehituse eestvedamine ja arendamine. Tema peamised tööülesanded on õppevaldkonna õppekavade (maastikuehitaja ja puukooli aednik) arendamine ja rakendamine, kooli praktikabaasides õppe- ja praktikaobjektide planeerimine ning koostöö korraldamine aiandus- ja maastikuehituse ettevõtetega õppijatele praktikakohtade tagamisel ning nende sealne juhendamine ning hindamine, samuti rahvusvahelise koostöö arendamine omas valdkonnas. Ta on maastikuehituseõppe üksuse juht, kelle meeskonda kuuluvad valdkonna õpetajad ning puukool-arboreetumi töötajad.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus aianduse, maastikuehituse või muus lähedases valdkonnas;
 • nõutav on vähemalt 2 aastane eelnev praktilise töö kogemus;
 • kasuks tulevad juhendamise ja koolitamise kogemused;
 • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas;
 • võõrkeelte oskus (vene, inglise) ning majandus- ja ettevõtlusalased teadmised;
 • väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus;
 • algatusvõime ja organiseerimise oskus, tahe osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja nende rakendamisel
 • kontseptuaalne mõtlemine, analüüsi- ja enesearendamisvõime
 • avatus ja koostöövalmidus, positiivne ning avatud eluhoiak

Omalt poolt pakume täistööajaga töötamist, huvitavat ja vastutusrikast tööd maastikuehituse õppe arendamisel, kaasaegset töökeskkonda, eneseteostuse- ja –arendamise võimalusi, toetavat meeskonda ja eesmärgistatud töökorraldust, stabiilset tasusüsteemi, ühiseid ettevõtmisi kooli meeskonnaga.

Töötasu kokkuleppel. Eeldatav tööle asumise aeg on jaanuaris 2019.

Konkursikomisjonile palume esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus
 • motivatsioonikiri
 • eelneva töö- ja hariduskäigu kirjeldus
 • haridust ja nõutavat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
 • muud kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavad dokumendid

Dokumendid palume saata aadressil:  Luua keskus, Jõgeva vald Jõgevamaa 49203
või e-posti aadressile info@luua.ee 20. jaanuariks 2019.

Lisainfo telefonidel 51 15 399 või 77 62 111

Metsamasinate instruktorit,

kelle peamiseks ülesandeks on õppetöö (sh praktikate) läbiviimine metsamasina erialade õpilastele. 

Instruktori peamised tööülesanded:

 • juhendab harvesteri- ja/või forvarderioperaatori erialade õpilasi järgmistes teemades: masinraie- ja kokkuveotööd, metsamasinate tehnohooldus ja remont, masinraie algpraktika; 
 • hoolitseb metsamasinate korrasoleku eest;
 • teostab vajadusel metsalangetus- või metsaveotöid harvesteri või forvarderiga.

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt metsanduslik või tehniline kutsekeskharidus
 • vähemalt 3 aastane praktilise töö kogemus metsamasinatel  
 • inglise ja/või vene keele oskus suhtlustasandil
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
 • analüüsi- ja õppimisvõime, sh valmisolek metsamasina simulaatoreid õppida

Kasuks tuleb eelnev juhendamise või koolitamise kogemus. 

Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, eneseteostuse- ja –arendamise võimalust, huvitavat ning vastutusrikast tööd Eesti metsandussektorile olulise tööjõu ettevalmistamisel.  

Töötasu vastavalt kokkuleppele. Põhipuhkus 42 päeva. Tööaeg esmaspäevast reedeni (40h nädalas).

Konkursikomisjonile palume esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus (koos palgasooviga)
 • töö- ja hariduskäigu kirjeldus (CV)
 • haridust ja nõutavat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
 • muud kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavad dokumendid 

Eeldatav tööle asumise aeg on veebruar 2019. Sooviavaldus koos töö- ja hariduskäigu kirjeldusega palume saata 20. jaanuariks 2019 aadressil: Luua küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa 49203 või e-postile info@luua.ee.

Lisainfo telefonilt 511 5399

Metsamasinate instruktor-mehhaanikut, 

kelle peamiseks ülesandeks on õppetöö (sh praktikate) läbiviimine metsamasina erialade õpilastele. 

Instruktor-mehhaaniku peamised tööülesanded:

 • õpetab metsamasina hoolduse ja remonttööde läbiviimiseks vajalike töövahendite kasutamist ning masina lisaseadmeid;
 • juhendab õpilasi trenažööridel ja simulaatoritel;
 • õppekeskkonna ja õppevahendite uuendamine;
 • juhendab vajadusel harvesteri- ja/või forvarderioperaatori erialade õpilasi järgmistes teemades: masinraie- ja kokkuveotööd, metsamasinate tehnohooldus ja remont, masinraie algpraktika; hoolitseb metsamasinate korrasoleku eest.

Nõudmised kandidaadile:

 • vähemalt metsanduslik või tehniline kutsekeskharidus
 • vähemalt 3 aastane praktilise töö (metsamasinate remont ja hooldus) kogemus
 • inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil 
 • hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus
 • analüüsi- ja õppimisvõime, sh valmisolek metsamasina simulaatoreid õppida 

Kasuks tuleb eelnev juhendamise või koolitamise kogemus.  

Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, eneseteostuse- ja –arendamise võimalust (metsamasina tootjate koolitused, sisekoolitused, jne), huvitavat ning vastutusrikast tööd Eesti metsandussektorile olulise tööjõu ettevalmistamisel.  

Töötasu vastavalt kokkuleppele. Põhipuhkus 42 päeva. Tööaeg esmaspäevast reedeni (40h nädalas).

Konkursikomisjonile palume esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus (koos palgasooviga)
 • töö- ja hariduskäigu kirjeldus (CV)
 • haridust ja nõutavat kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
 • muud kandidaadi soovil tema poolt oluliseks peetavad dokumendid 

Eeldatav tööle asumise aeg on veebruaris 2019. Sooviavaldus koos töö- ja hariduskäigu kirjeldusega palume saata 20. jaanuariks 2019 aadressil:  Luua küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa 49203 või kooli e-mailile info@luua.ee.

Lisainfo telefonilt 511 5399