Tunniplaan

  • 2018/2019 õppeaasta avaaktus päevasele õppele 3. septembril kell 10.00 klubi saalis.
  • 12.20 toimub esmakursuslaste kursusejuhendaja tund õppehoone ruumis Õ217/218
  • 14.00 praktikaseminar kõikidele päevases õppes õppivatele õpilastele.
  • Mittestatsionaarse õppe esmakursuslased kohtuvad esimesel õppesessioonil (aktust ei toimu).
  • Tunniplaan avalikustatakse hiljemalt 31. augustil 2018

Vaata tunniplaani eraldi aknas

Vali õige nädal ja rühm.

Ruumide koodid: Õ - õppehoone, T - õppetöökoda