Väljastatavad dokumendid

28.03.17


Vastavalt Täiendusõppe eeskirjale väljastab kool kursuse lõpetajale tunnistuse või tõendi.

  •  tunnistus, kui koolituse maht ületas 1 EKAPit ja väljundite saavutamine oli tõendatud;
  •  tõend, kui koolituse maht ei ületanud 1 EKAPit. Koolitusel osalejale, kes osales alla 80% koolituse mahust või ei saavutanud nõutud õpiväljundeid, väljastatakse tõend osalemise kohta tema soovi korral.