Vastuvõtt 2017/18

13.03.17                               avatakse 2017/18. õa vastuvõtu e-keskkond (SAIS) avalduste esitamiseks

Noorte kevadine ja suvine vastuvõtt

20.–24.03.17                      kevadine vastuvõtt (dokumentide esitamine, sisseastumistest ja vestlus)

15.–30.06.17                      suvine  vastuvõtt (dokumentide esitamine, sisseastumistest ja vestlus)

 

Sisseastumistesti tegemise ja enesekohase ankeedi täitmise ajad:

E–N          R

10.00         10.00

11.00         11.00

13.00         13.00

14.00         14.00

15.00         15.00

16.00

NB! Kõigepealt tuleb esitada sissastumise avaldus ja/või vastuvõtuks vajalikud dokumendid. Seejärel suunatakse õpilaskandidaat sellele järgneval määratud täistunnil testi ja ankeeti täitma. 

 

Noorte kevadine ja suvine vastuvõtt statsionaarsesse koolipõhisesse (päevane) õppesse on järgmistele erialadele:

·         Maastikuehitaja (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)) õppeaeg 3 aastat

·         Metsur (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)) õppeaeg 3 aastat

·         Forvarderioperaator (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)) õppeaeg 3 aastat

·         Harvesterioperaator (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)) õppeaeg 3 aastat

·         Maastikuehitaja (neljanda taseme kutseõpe) õppeaeg 2 aastat

·         Metsur (neljanda taseme kutseõpe) õppeaeg 2 aastat

·         Forvarderioperaator (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 2 aastat

·         Harvesterioperaator (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 2 aastat

 

Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.

Kutsekeskharidusõppes võivad õpinguid alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.

Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.

 

Täiskasvanute suvine vastuvõtt

30.05.17                  avatakse 2017/18. õa vastuvõtu e-keskkond (SAIS) avalduste esitamiseks

30.05.–16.08.17      suvine vastuvõtt (dokumentide vastuvõtt)

17.08.17                  vastuvõtukatsed matkajuhi, metsandusspetsialisti, arboristi (osakutse puittaimede hindaja) ja arboristi õppele

 

Täiskasvanute suvine vastuvõtt (sessiooniõpe) on järgmistele erialadele:

·         Metsakasvatus (kolmanda taseme kutseõpe) õppeaeg 1 aasta, mittestatsionaarne õpe

·         Puukoolimajandus (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe), mittestatsionaarne õpe 

·         Maastikuehitaja (neljanda taseme kutseõppe esmaõpeõppeaeg 2 aastat, mittestatsionaarne õpe

·         Matkajuht (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 2 aastat, mittestatsionaarne õpe

·         Metsur (neljanda taseme kutseõppe esmaõpeõppeaeg 2 aastat, mittestatsionaarne õpe

·         Arborist (neljanda taseme kutseõppe esmaõpeõppeaeg 2 aastat, statsionaarne töökohapõhine

·         Metsanduse spetsialist (viienda taseme kutseõppe jätkuõpe) õppeaeg 1 aasta, mittestatsionaarne õpe

·         Meisterarborist (osakutse puittaimede hindaja) (viienda taseme kutseõppe jätkuõpe) õppeaeg 1 aasta, mittestatsionaarne õpe

 

Kolmanda taseme kutseõppes õpingute alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.

Neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu.

Viienda taseme jätkuõppes õpingute alustamise tingimus on vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu.  

Metsanduse spetsialistiks saab õppida, kui õpilaskandidaadil on vähemalt metsanduslik 4. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid ja keskharidus.

Meisterarboristiks (osakutse puittaimede hindaja) saab õppida, kui õpilaskandidaadil on 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid ja keskharidus.