LÕPETASID PÕHIKOOLI?

 

30.05.–30.06.2017 avalduste esitamine infosüsteemis SAIS (http://sais.ee)

Vastuvõtukatseid sooritama ja lisadokumente esitama ootame Sind kooli suvisel vastuvõtuperioodil

15.–30. juunil.

Lisadokumente ootame kandidaatidelt, kellel SAISi kaudu avaldust esitades ei ole võimalik saada riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid 30. juuniks või lisada avaldusele digitaalselt allkirjastatud tervisetõendit, vanemate nõusolekut.

Kantselei on avatud dokumentide vastuvõtuks E–N 9.30–12 ja 13–16 ja R 9.30–12 ja 13–15.

Õppeaeg on kolm aastat, edukal lõpetamisel saad neljanda kutsekvalifikatsiooni ja kutsekeskhariduse.

Erialadega tutvu siin:

Maastikuehitaja

Metsur

Forvaderioperaator

Harvesterioperaator

 

LÕPETASID GÜMNAASIUMI?

 

30.05.–30.06.2017 avalduste esitamine infosüsteemis SAIS (http://sais.ee)

Vastuvõtukatseid sooritama ja lisadokumente esitama ootame Sind kooli suvisel vastuvõtuperioodil

15.–30. juunil.

Lisadokumente ootame kandidaatidelt, kellel SAISi kaudu avaldust esitades ei ole võimalik saada riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid 30. juuniks.

Kantselei on avatud dokumentide vastuvõtuks E–N 9.30–12 ja 13–16 ja R 9.30–12 ja 13–15.

Õppeaeg on kaks aastat, edukal lõpetamisel saad neljanda kutsekvalifikatsiooni.

Erialadega tutvu siin:

Maastikuehitaja

Metsur

Forvaderioperaator

Harvesterioperaator

 

PÕHIHARIDUST SUL EI OLE?

 

30.05.–30.06.2017 avalduste esitamine infosüsteemis SAIS (http://sais.ee)

Vastuvõtukatseid sooritama ja lisadokumente esitama ootame Sind kooli suvisel vastuvõtuperioodil

15.–30. juunil.

Lisadokumente ootame kandidaatidelt, kellel SAISi kaudu avaldust esitades ei ole võimalik saada riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid 30. juuniks.

Kantselei on avatud dokumentide vastuvõtuks E–N 9.30–12 ja 13–16 ja R 9.30–12 ja 13–15.

Kui oled vähemalt 22 aastat vana, võid kandideerida kutsekeskharidusõppesse, kuid Sinu oskusi ja teadmisi kontrollitakse kooli vastuvõtu eel.

Õppeaeg on kolm aastat, edukal lõpetamisel saad neljanda kutsekvalifikatsiooni ja kutsekeskhariduse.

Erialadega saad tutvuda SIIN:

Maastikuehitaja

Metsur

Forvaderioperaator

Harvesterioperaator

 

OLED TÄISKASVANU?

 

30.05.–16.08.2017 avalduste esitamine infosüsteemis SAIS (http://sais.ee)

Kantselei on avatud dokumentide vastuvõtuks E–N 9.30–12 ja 13–16 ja R 9.30–12 ja 13–15.

Lisadokumente esitama ootame Sind kooli suvisel vastuvõtuperioodil

30. maist–16. augustini.

Lisadokumente ootame kandidaatidelt, kellel SAISi kaudu avaldust esitades ei ole võimalik saada riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid 16. augustiks. Mittestatsionaarse ja statsionaarse töökohapõhise õppe õpilaskandidaatidel, kellel ei ole vaja teha vastuvõtukatseid, palume tuua nõutud dokumendid kooli hiljemalt 16.08.17

17. augustil toimuvad koolis vastuvõtukatsed matkajuhimetsandusspetsialistiarboristi (osakutse puittaimede hindaja) ja arboristi õppele. Katsetele tulijad saavad nõutud dokumendid vajadusel esitada katsete päeval.

Erialadega tutvu siin:

Metsakasvatus (kolmanda taseme kutseõpe) õppeaeg 1 aasta

Puukoolimajandus (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe)

Maastikuehitaja (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 2 aastat

Matkajuht (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 2 aastat

Metsur (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 2 aastat

Arborist (neljanda taseme kutseõppe esmaõpe) õppeaeg 1 aasta 6 kuud, statsionaarne töökohapõhine

Metsanduse spetsialist (viienda taseme kutseõppe jätkuõpe) õppeaeg 1 aasta,

Meisterarborist (osakutse puittaimede hindaja) (viienda taseme kutseõppe jätkuõpe) õppeaeg 1 aasta

Kolmanda taseme kutseõppes alustajalt ei nõuta põhihariduse olemasolu.

Neljanda taseme esmaõppes alustamiseks on vajalik põhihariduse olemasolu.

Metsanduse spetsialistiks saad õppida, kui Sul on vähemalt metsanduslik 4.kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid ja keskharidus.

Meisterarboristiks (osakutse puittaimede hindaja) saad õppida, kui Sul on 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavad kompetentsid ja keskharidus.