10.05.18

Vastuvõtu plaan 2018/19. õppeaastaks

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppeliik Õppekava pikkus (aastat) Õppevorm Vastuvõtutingimused
Aiandus Puukooliaednik 4. tase 1,5 mittestatsionaarne motivatsiooni küsimustik
Aiandus Maastikuehitaja 4. tase 2 statsionaarne -
Aiandus Maastikuehitaja 4. tase 2 mittestatsionaarne motivatsiooni küsimustik
Aiandus Maastikuehitaja 4. tase (kutsekeskharidus) 3 statsionaarne vestlus
Aiandus Maastikuehitaja (osakutse haljasalade hooldaja 4. tase 1 mittestatsionaarne -
Aiandus Noorem-maastikuehitaja 3. tase 1 statsionaarne -
Metsandus Arborist 4. tase 1,5 töökohapõhine+mittestats. erialane test
Metsandus Meisterarborist (osakutse puutaimede hindaja) 5. tase 1 mittestatsionaarne puittaimeliikide määramise test
Metsandus Metsakasvatus 3. tase 1 mittestatsionaarne motivatsiooni küsimustik
Metsandus Metsakasvatus 3. tase 1 statsionaarne vestlus
Metsandus Metsur 4. tase (kutsekeskharidus) 3 statsionaarne vestlus
Metsandus Metsur 4. tase 2 statsionaarne -
Metsandus Metsur 4. tase 2 mittestatsionaarne motivatsiooni küsimustik
Metsandus Metsandusspetsialist 5. tase 1 mittestatsionaarne erialane test
Metsandus Forvarderioperaator 4. tase (kutsekeskharidus) 3 statsionaarne üldteadmiste küsimustik, vestlus 
Metsandus Harvesterioperaator 4. tase (kutsekeskharidus) 3 statsionaarne üldteadmiste küsimustik, vestlus 
Metsandus Harvesterioperaator 4. tase 2 statsionaarne üldteadmiste küsimustik, vestlus
Metsandus Forvarderioperaator 4. tase 2 statsionaarne üldteadmiste küsimustik, vestlus
Metsandus Harvesterioperaator 4. tase 2 töökohapõhine  -
Metsandus Forvarderioperaator 4. tase 2 töökohapõhine  -
Metsandus Metsaveoautojuht 4. tase 0,5 töökohapõhine  -
Reisimine, turism Matkajuht 4. tase 2 mittestatsionaarne test ja essee

 

Erialane test arboristi erialal - Test koosneb kahest osast: 1) motivatsiooniküsimused 2) küsimused erialaga seotud silmaringi väljaselgitamiseks. 

Erialane test metsanduse spetsialisti erialal – Kontrollitakse metsanduslikke teadmisi ja oskusi.

Motivatsiooniküsimustik - Küsimustikus on küsimusi erialaste tööde ja tööriistade kohta.

Test ja essee - Esseega hinnatakse õpilase motivatsiooni antud eriala õppimiseks. Testiga hinnatakse elementaarseid loodus- ja ühiskonnateadmisi.

Üldteadmiste küsimustik - Küsimustikus on matemaatika, eesti- ja inglise keele, inimese- ja ühiskonnaõpetuse jt küsimused.

 

Kutseõppeasutuse seaduse järgi jaguneb õppevorm statsionaarseks (päevaõppeks) ja mittestatsionaarseks (sessioonõppeks)

 

8-tasemelise Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) kohta saad rohkem infot kutsekoja veebilehelt.